Griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie 2020

Griepprik

Begin oktober hebben alle mensen met een medische indicatie zoals diabetes, hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand, een uitnodiging gekregen voor de griepprik. Ook mensen van 60 jaar en ouder hebben op basis van alleen de leeftijd een uitnodiging gekregen.

Inmiddels lijkt er landelijk meer vraag naar de griepprikken bij de huisarts te zijn dan er voorraad is. Op dinsdag 27 oktober heeft de staatssecretaris, op advies van het RIVM, besloten om gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar te vragen nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een vaccin krijgen. Zie het nieuwsbericht "griepprikken het eerst naar mensen met een medische aandoening en 70-plussers". Hierin vindt u meer informatie. 

Bent u geboren tussen 1941 en 1947? Dan heeft u ook een uitnodiging gekregen voor de pneumokokkenprik.

De pneumokokkenprik geeft extra bescherming tegen longontsteking. Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken.  

Ivm de coronarisico’s nemen wij extra maatregelen en zullen wij het griepprikmoment zo veilig mogelijk organiseren. Wij verwachten van alle patiënten dat zij zich ook aan de regels houden.

De grote griepvaccinatie wordt dit jaar daarom in de grote sporthal in de Nieuwhof gehouden.

  • In de uitnodigingsbrief staat uw datum, tijd en de ingang: OF Nieuwhof 2 OF Rivierweg 1. Zie plattegrond Wij vragen u dringend om u daaraan te houden.
  • Neem de uitnodigingsbrief mee waar de barcode op staat voor de juiste registratie.
  • Wij adviseren u dringend een mondneusmasker te dragen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Heeft u luchtwegklachten: kom dan niet naar de griepafspraak maar bel of mail voor het maken van een nieuwe afspraak.
  • U krijgt de griepprik links in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarmen bloot kunt maken.
  • Indien mogelijk kom lopend of op de fiets.

Uw arm kan na de griepprik een dag pijn doen. De prikplek kan rood en dik zijn.

U kunt zich na de griepprik een paar dagen minder goed voelen. Dit is geen griep. Uw lichaam bouwt juist weerstand op tegen griep.

Kijk voor meer informatie op de site van www.rivm.nl/griepprik of op www.thuisarts.nl/griep