1. Kijk eerst op Thuisarts.nl of Moetiknaardedokter.nl

Heeft u al gekeken op Thuisarts.nl of Moet ik naar de dokter? Niet in alle gevallen is een afspraak met de huisarts noodzakelijk.

 Thuisarts.nl Moet ik naar de dokter?

  

2. Online afspraak inplannen 

U kunt online een afspraak inplannen via MijnGezondheid.net

Inloggen MijnGezondheid.net Meer informatie

3. Bellen

U kunt ook bellen. Het is vaak druk. Belt u voor niet dringende zaken later op de ochtend. De doktersassistente stelt u vragen. Zo wordt ingeschat hoe urgent uw vraag is en hoeveel tijd nodig is. De doktersassistente geeft u ook een advies. Er wordt 10-15 minuten tijd gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, met meer personen te komen of heeft u meer vragen, geef dit door aan de assistente.

Gebruik voor herhaalrecepten MijnGezondheid.net

4. Bent u verwezen naar een specialist?

Bent u verwezen naar een specialist door uw huisarts? Dan mag u in het algemeen na 3 werkdagen ZELF contact opnemen met de betreffende poli voor het maken van een afspraak.