Hoe regel ik een rijbewijskeuring? 

Uw eigen huisarts keurt niet voor uw rijbewijs.

U kunt een rijbewijskeuring o.a. laten uitvoeren bij:

https://www.rijbewijskeuring-gelderland.nl/

https://www.regelzorg.nl/

Keuringen voor het groot rijbewijs/vrachtauto kunt u bij gespecialiseerde (bedrijfs-)artsen of arbodiensten terecht.