Spreekuur

Spreekuur mogelijkheden

  • E-consult (via MijnGezondheid.net.)
  • Telefonisch consult
  • Beeldbel consult (met uw tablet, beeldscherm of smartphone)
  • Bezoek aan de huisarts/poh/assistente
  • Visite aan huis door de huisarts/poh

Uw huisarts houdt dagelijks spreekuur. Hiervoor kunt u een afspraak te maken. Dat kan via MijnGezondheid.net 24 uur per dag/7 dagen per week maar u kunt ook de doktersassistente bellen. Zij heeft ook beroepsgeheim.

De doktersassistente stelt u vragen. Zo wordt ingeschat hoe urgent uw vraag is en hoeveel tijd nodig is. De doktersassistente geeft u ook een advies. Er wordt 10-15 minuten tijd gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, met meer personen te komen of heeft u meer vragen, geef dit door aan de assistente. Bent u verhinderd, annuleer tijdig de afspraak, dat kan 24/7 via MijnGezondheid.net. Zo helpt u mee de toegankelijkheid voor u en uw medepatiënten zo goed mogelijk te houden. 

Ook kunt u uw vraag via een E-consult stellen, wij streven ernaar dat u binnen 3 werkdagen een antwoord heeft op uw vraag.

Bloeduitslagen

Voor uitslagen kunt u het beste MijnGezondheid.net gebruiken. Zodra de uitslagen bij ons binnenkomen, worden deze na beoordeling, in uw Gezondheidnet gepubliceerd en heeft u ze direct tot uw beschikking. Zo nodig met een advies van de huisarts. Als de uitslagen in uw MijnGezondheid.net staan, ontvangt u een email notificatie.

U heeft geen 'bloedbriefje' meer nodig als u laat bloedprikken. De laboratoria ontvangen van ons de bloedaanvraag digitaal. 

In verband met privacy geven wij geen uitslagen van onderzoek aan de balie mee.