Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt en we allemaal ons werk goed kunnen doen. Een prettige omgeving maken we samen. Om daarin te voorzien hebben we huisregels opgesteld.

Van u als bezoeker van onze huisartsenpraktijk, verwachten we dat u zich aan de huisregels houdt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan dat voor ons reden zijn om u de toegang tot onze huisartsenpraktijk (tijdelijk) te ontzeggen. 

Binnen Huisartsenpraktijk Rozet:

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.

 • Spoedgevallen gaan voor, wij vragen hiervoor uw begrip.

 • Zorgmedewerkers en patiënten gaan respectvol met elkaar om.

 • U bent welkom in de praktijk met een geldige reden.

 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

 • Wij accepteren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.

 • Wanneer u onder invloed bent van alcohol of drugs kan de toegang tot de praktijk ontzegd worden.

 • Roken mag u buiten doen buiten de gemarkeerde plaatsen (dus niet voor de hoofdingang)

 • Het bezit van wapens is niet toegestaan.

 • Respecteer de privacy van onze patiënten en zorgverleners en maak geen foto’s of filmpjes zonder toestemming.

 • U mag mobiel bellen maar hou rekening met de ander; gebruik bij voorkeur oordopjes en praat zacht. Tijdens het contact met de zorgmedewerker heeft u uw mobiele telefoon uit.

 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) mag u buiten het Gezondheidscentrum laten wachten.

 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op.

 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

 • Bij overschrijding van deze regels spreken wij u hierop aan en er volgt er een notitie in uw dossier. Het kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de praktijk of het doen van aangifte bij de politie.

Regels m.b.t. het spreekuur:

 • We hebben alleen spreekuur op afspraak.

 • Kunt u niet op de afgesproken datum of tijd komen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk af maar in ieder geval tot 24u tevoren. Zo kunnen we andere patiënten helpen.

 • Een geluidsfragment of video opname van het gesprek mag u maken na toestemming van de zorgverlener.

 • Wij ruimen 10-15 min tijd in voor een afspraak. Heeft u meerdere klachten die niet binnen deze 10-15 min besproken kunnen worden, dan kunt u een nieuwe afspraak maken.

Bij overschrijding van deze huisregels:

We spreken u hierop aan, maken een notitie in uw dossier en u krijgt een 1ste gele kaart. Wij verwachten dat u excuses aanbiedt aan de betreffende zorgverlener. Mocht u een tweede keer de huisregels overtreden dan volgt een tweede officiële waarschuwing. Een derde overtreding betekent een rode kaart en de behandelingsovereenkomst wordt opgezegd (u wordt uitgeschreven en moet op zoek gaan naar een nieuwe huisarts).

Bij een ernstige overtreding (lichamelijk geweld of levensbedreiging) wordt direct de politie ingeschakeld.